Juristen

Mr S.N. van der Wal (Steven)

Mr S.N. van der Wal rondde in 2004 zijn studie Nederlands Recht, specialisatie Arbeidsrecht, af aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2005 als jurist verbonden aan De Klerk & Rozemeijer Advocaten. Mr Van der Wal heeft een eigen WSNP praktijk bij De Klerk & Rozemeijer Advocaten opgebouwd. Hij is uitvoerend bewindvoerder in alle schuldsaneringszaken waarin het kantoor door de rechtbank tot bewindvoerder is benoemd. Hij treedt ook op als gemachtigde in kantonrechterzaken, waarbij met name valt te denken aan arbeidsrechtelijke kwesties.

 

 

 

Rechtsgebieden: Schuldsanering/WSNP, Arbeidsrecht.

E-mail: snvanderwal@dkradvocaten.nl