Klanttevredenheid

Algemeen


Hoe bent u met ons kantoor in contact gekomen?

via een verwijzing door een relatievia internetvia het Telefoonboek / de Gouden Gidsvia het Juridisch Loketanders, namelijk:Wie heeft uw zaak behandeld?

mr. M. de Klerkmr. S. Rozemeijermr. S.N. van der Walmr. M.L. Winters

Op welk rechtsgebied had uw zaak betrekking?

mediationechtscheidingoverige personen- en familierechtstrafrechtfaillissement/WSNParbeidsrechtanders, namelijkHoe zijn/worden onze rekeningen betaald?

door de onderneming waar u werkzaam bentdoor uzelfvia particuliere rechtsbijstandverzekeringgrotendeels gesubsidieerd, met eigen bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstandanders, namelijk:kantoor


Bij de volgende stellingen aanvinken wat van toepassing is

Het kantoor is telefonisch goed bereikbaar

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De medewerkers hebben voldoende kennis om uw telefonische vragen te beantwoorden

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat belt u tijdig terug/laat u tijdig terugbellen

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Het personeel op het kantoor is vriendelijk en correct

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Indien uw advocaat niet bereikbaar is wordt u naar tevredenheid te woord gestaan

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De bijstand


Het intakegesprek met uw advocaat was duidelijk en volledig

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Tijdens het intakegesprek ben u goed geïnformeerd omtrent de financiële afhandeling

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Er is u in het intakegesprek informatie verschaft over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De opdrachtbevestiging die u heeft ontvangen is duidelijk en correct.

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat neemt voldoende tijd voor u

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat houdt u goed op de hoogte van de voortgang van uw zaak.

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat komt gemaakte afspraken na

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat is deskundig in het desbetreffende rechtsgebied

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat spreek begrijpelijk Nederlands

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Uw advocaat reageert snel op ontwikkelingen in uw zaak

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Schriftelijke correspondentie


De schriftelijke correspondentie verloopt snel

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De rekeningen die worden verstuurd zijn duidelijk

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De schriftelijke informatie die wordt verstrekt is goed te begrijpen

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

U bent tevreden over de informatie die u over uw zaak ontvangt

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Afsluiting


Na afsluiting van de zaak heeft u een dossierafsluitingsbrief ontvangen waarin duidelijk werd vermeld wat er met uw gegevens gebeurt

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Algemene tevredenheid


Uw belangen worden goed behartigd

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

De kwaliteit van de geboden rechtshulp staat in goede verhouding tot de prijs

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

U beveelt ons aan bij uw relaties

Volstrekt mee eensMee eensNeutraalNiet mee eensVolstrekt niet mee eensn.v.t / geen mening

Onderstaande ruimte kunt u gebruiken voor eventuele toelichting op uw antwoorden en overige opmerkingen en aanvullingen.

Opmerkingen

Uw email (verplicht)