Kosten

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kan De Klerk & Rozemeijer Advocaten uw zaak op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand behandelen (dit wordt ook wel toevoeging of Pro Deo genoemd). U kunt op www.rechtsbijstand.nl controleren of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand.

 

Uw aanvraag wordt beoordeeld op grond van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden, dit is het zogenaamde peiljaar. Het is mogelijk een verzoek tot peiljaarverlegging in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan uitkomst bieden indien uw fiscaal jaarinkomen aanzienlijk is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Een peiljaarverlegging kan namelijk tot gevolg hebben dat u alsnog in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand óf dat u voor een lagere eigen bijdrage in aanmerking komt. Het formulier ‘verzoek peiljaarverlegging’ kunt u vinden op www.rvr.org. U dient het formulier zelf in te vullen en binnen 6 weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand in te dienen. Mocht u gebruik maken van dit formulier, realiseert u zich dan goed dat na een paar jaar uw inkomen en vermogen wordt gecontroleerd, wanneer de belastingdienst uw gegevens heeft vastgesteld. Dit kan betekenen dat uw eigen bijdrage hoger of lager uitvalt of zelfs dat u achteraf niet voor een toevoeging in aanmerking komt.

 

Indien achteraf blijkt dat u onder uw huidige omstandigheden geen recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, zal alsnog voor onze diensten het door ons gehanteerde uurtarief in rekening worden gebracht.

 

Indien uw aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen bent u uitsluitend de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. U zult een declaratie ontvangen ter hoogte van de vermoedelijk op te leggen eigen bijdrage. De uiteindelijk vastgestelde eigen bijdrage zal alsdan kunnen leiden tot een correctie hierop.

 

U ontvangt een korting van 53 Euro op uw eigen bijdrage indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket. U verkrijgt deze doorverwijzing door contact op te nemen met het Juridisch Loket (0900 – 8020) en hen te verzoeken u naar ons kantoor door te verwijzen.

 

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of wenst te komen, zal De Klerk & Rozemeijer Advocaten u bijstaan tegen het door ons gehanteerde uurtarief.

 

Vanzelfsprekend wordt er geen onderscheid gemaakt in de wijze van behandeling van de door u aangebrachte zaak.