Mediation

Indien u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan is het fijn als tussen u beiden overeenstemming bestaat over de echtscheiding en de gevolgen hiervan. Er kan dan worden gekozen voor mediation, ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. In het traject mediation worden u en uw (ex)partner samen door één advocaat-scheidingsmediator begeleid.

 

Doel van de mediation is om via gesprekken te komen tot onderlinge afspraken die worden vastgelegd in het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Dit echtscheidingsconvenant zal door u beiden worden ondertekend en uiteindelijk met het echtscheidingsverzoek door de mediator worden ingediend bij de rechtbank. Door mediation is dus, wat de afspraken betreft, geen uitspraak van de rechtbank nodig, die maakt u zelf.

 

Een groot voordeel van mediation is dat onnodige escalatie kan worden voorkomen doordat zeer specifieke afspraken kunnen worden gemaakt die aansluiten bij uw situatie.

 

Op ons kantoor is mr S. Rozemeijer als mediator werkzaam. Hij is lid van de specialistenvereniging VFAS en aangesloten bij het Nederlandse Mediation Instituut.

 

Voor meer informatie over Mediation kunt u kijken onder links. Hier kunt u ook lijst vinden met de voor echtscheiding benodigde bescheiden.