Overige rechtsgebieden

BOPZ

De Klerk & Rozemeijer Advocaten is werkzaam in zaken waarin er sprake is van een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting, op basis van de Wet BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen). Bijstand wordt verleend bij een zogenaamde inbewaringstelling (ibs), maar ook bij het verzoeken tot het verkrijgen van (vervolg)machtigingen voor langere duur en bij een verzoek tot het verkrijgen van een voorwaardelijke machtiging. In dit specialistische rechtsgebied mag slechts een beperkt aantal advocaten in het arrondissement werkzaam zijn. Van ons kantoor behoren Mr de Klerk en Mr Rozemeijer tot deze groep.

 

Huurrecht

Het Huurrecht omvat alle regels omtrent het huren en verhuren. Het Huurrecht is een complex rechtsgebied omdat enerzijds wettelijke vereisten aan de huurovereenkomst worden gesteld, terwijl partijen anderzijds contractvrijheid hebben bij het opstellen van de overeenkomst. Tussen de partijen kunnen diverse geschillen ontstaan, bijvoorbeeld omtrent het opstellen van de huurovereenkomst, de betaling van de huurprijs, of de beëindiging van de huurovereenkomst. Vanwege de complexiteit van het Huurrecht en de vaak grote belangen die huurder en verhuurder bij de overeenkomst hebben (met name indien het huurobject een woon- of bedrijfsruimte is), is het belangrijk dat u in huurgeschillen juridisch advies en, indien nodig, juridische bijstand krijgt. De Klerk & Rozemeijer Advocaten beschikt over veel ervaring op dit gebied en staat zowel huurders als verhuurders bij.

 

Horecarecht

Het Horecarecht is een complex samenspel van diverse wet- en regelgeving: zo zijn er gemeentelijke regels, maar ook op landelijk en zelfs Europees niveau worden wetten opgesteld. Bovendien komen binnen dit gebied weer verschillende rechtsgebieden samen. Zo spelen arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht vaak een rol bij horecagerelateerde kwesties.

Mr Winters is jarenlang werkzaam geweest in de betere horeca. Doordat zij niet alleen kennis heeft van het horecarecht, maar de branche ook van binnenuit kent, kan zij u deskundige bijstand bieden in uw zaak.