Personen- en Familierecht

Het Personen- en Familierecht is een zeer breed en divers rechtsgebied. De Klerk & Rozemeijer Advocaten beschikt over veel specialistische kennis en meer dan 20 jaar ervaring op dit rechtsgebied. Wij kunnen u deskundige bijstand bieden in verschillende procedures, waaronder:

 

  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Boedelverdeling
  • Omgang
  • Naamswijziging
  • Voorlopige voorzieningen

 

Maar ook voor andersoortige onderwerpen uit het Personen- en Familierecht kunt u bij ons terecht.

 

Een veelgestelde vraag is hoe lang bovenstaande procedures kunnen duren. Het is echter niet mogelijk om hier een eenduidig en algemeen antwoord op te kunnen geven aangezien veel specifieke omstandigheden bepalend zijn voor het verloop van uw procedure. Aan de hand van de stukken die betrekking hebben op uw zaak kunnen wij een globale inschatting maken van de tijdspanne die de zaak in beslag zal nemen.

 

Voor meer informatie over het Personen- en Familierecht kunt u kijken onder links. Hier vindt u ook lijst met de voor echtscheiding benodigde bescheiden.