Uit- en overlevering (internationaal strafrecht)

Uitlevering en Overlevering zijn onderdelen van het (internationale)Strafrecht. Uitlevering is de term die wordt gebruikt voor de gevallen waarin een niet EU-land Nederland verzoekt een persoon uit te leveren in verband met een strafzaak (en vice versa). Overlevering ziet op de gevallen waarin een dergelijk verzoek wordt gedaan door een land dat wel is aangesloten bij de EU.

 

De behandeling van overleveringszaken vindt altijd plaats bij de Rechtbank Amsterdam, uitleveringszaken kunnen door alle Nederlandse rechtbanken behandeld worden.

 

Mr De Klerk is gespecialiseerd in zowel Uit- als Overleveringszaken. Hij is vanaf het moment van aanhouding betrokken bij uw zaak en al ervoor zorg dragen dat door de rechter uw belangen in acht worden genomen.

 

Ook indien u onverhoopt toch wordt uitgeleverd, dan wel overgeleverd, kunt u, waar nodig is, op onze bijstand rekenen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hulp bij het zoeken van een advocaat die u in uw buitenlandse strafzaak kan bijstaan.

 

Voor meer informatie over Uit- en Overlevering kunt u kijken onder links.