WSNP / Schuldsanering

Schuldsaneringen:

De Klerk & Rozemeijer Advocaten heeft een aparte afdeling voor de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) opgebouwd vanaf 2005. Bijna wekelijks wordt ons kantoor in de personen van Mr Rozemeijer of Mr Van der Wal door de rechtbank Haarlem benoemd tot bewindvoerder. Uitvoerend bewindvoerder in alle zaken is Mr Van der Wal. De bewindvoerder controleert gedurende de looptijd van de regeling of door de schuldenaar maximaal wordt gespaard voor de crediteuren. Rechtbank alsmede schuldeisers worden middels periodieke verslaglegging geïnformeerd. Na ommekomst van de reguliere looptijd van de WSNP geeft de bewindvoerder advies aan de rechtbank of de schuldenaar na het verstrijken van de periode van 3 jaar een schone lei heeft verdiend en een schuldenvrije toekomst voor zich heeft.

 

Akkoorden:

Omdat De Klerk & Rozemeijer Advocaten ervaring heeft met zowel de WSNP als met faillissementen kan een realistische inschatting worden gemaakt over een eventueel aan schuldeisers aan te bieden akkoord door de schuldenaar. Doel van het bereiken van een akkoord met de aanwezige schuldeisers is een schuldenvrije toekomst.

Mocht een schuldenaar informatie wensen over de haalbaarheid van een akkoord binnen WSNP of faillissement dan kunt u daarvoor contact opnemen met Mr Rozemeijer of Mr Van der Wal.

 

Hoger beroep afwijzing WSNP of hoger beroep tussentijdse beëindiging schuldsanering:

De Klerk & Rozemeijer Advocaten is al diverse malen met succes in hoger beroep gekomen tegen een beschikking van de rechtbank waarin was bepaald dat men niet zou worden toegelaten tot de WSNP. Ook is diverse malen met succes beroep aangetekend tegen een tussentijdse beëindiging van de WSNP. Omdat de termijnen in dergelijke procedure zeer kort zijn en de belangen zeer groot dient u bij gewenste ter zake kundige bijstand tijdig aan de bel te trekken.

Heeft u vragen over de wettelijke schuldsaneringsregeling in het algemeen of verloopt uw eigen WSNP moeizaam en dreigt een beëindiging van uw traject zonder schone lei? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr S.N. van der Wal.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.wsnp.rvr.org.